Potlač na tričká a textil – Výroba odznakov a magnetiek